Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  • -
  • +

De grote waternavel een invasieve exoot

Video | 01-09-2008

Een exoot is een plant, dier, of ander organisme, dat van nature niet in een gebied voorkomt. Het merendeel van deze exoten geeft geen problemen. Maar de zogenaamde invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Ze kunnen inheemse soorten wegconcurreren, opeten, infecteren of zich ermee vermengen.

Deze video gaat over de grote waternavel. Deze waterplant is geïmporteerd uit Noord-Amerika en verdringt inheemse waterlanten. Een deskundige vertelt hoe deze invasieve soort hier is gekomen en hoe deze kan worden bestreden.